Έχω εκπλαγεί με τα θεαματικά αποτελέσματα των διατροφικών της Vitamelia στον οργανισμό μου. Σας παραθέτω και τις αποδείξεις:

2013 2014

Ουρικό οξύ 7,4 6,0

HDL 34 35, 85

PSA 5, 59 4, 20

Σάκχαρο 100 99

Vitamelia ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ…

Κούρκουλος Ευάγγελος (73ετών)