Ως ανοσοσφαιρίνες Active IgG ονομάζονται οι ανοσοποιητικοί παράγοντες που περιέχει το Colostrum. Είναι δηλαδή ο βαθμός ποιότητας καθώς όσο πιο ποιοτικό είναι το colostrum τόσο μεγαλύτερο IgG θα έχει με υψηλότερο το 29% (ανοσοσφαιρίνες Active IgG). Οι ανοσοποιητικοί παράγοντες είναι η Λακτοφερίνη, η Τρανσφερίνη, η Κυτοσίνες, η Λυζοζύμες, η Λακτοπεροξιδάση, και Transfer Factor. Οι παράγοντες αυτοί έχουν ένα ευρύ φάσμα δράσης το οποίο περιλαμβάνει την ενίσχυση των αντισωμάτων και τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα αντισώματα αυτά ανήκουν σε μία ομάδα βιοενεργών μορίων που αναφέρονται συλλογικά ως Ανοσο­σφαιρίνες. Τα αντισώματα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό, την καταπολέμηση και καταστροφή των παθογόνων παραγόντων που προκαλούν
τις ασθένειες. Το Colostrum αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο προστασίας του γαστρεντερικού συστήματος καθώς και άλλων περιοχών από πολλές λοιμώξεις.