Η αντιγηραντική δράση εντοπίζεται σε δύο κατηγορίες προϊόντων. Πρώτων στα καλλυντικά προϊόντα και δεύτερον στα διατροφικά προϊόντα. Τα μεν καλλυντικά προϊόντα είναι αυτά τα οποία φροντίζουν τις ανώτερες στιβάδες. Τα δε διατροφικά προϊόντα βοηθούν στη αντιγηραντική δράση εκ των έσω δηλαδή από τις κατώτερες προς τις ανώτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Χρησιμοποιώντας το συνδυασμό και των δύο κατηγοριών μπορεί να επιτευχθεί ένα μοναδικό αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα.