Αντικαρκινική δράση εντοπίζουμε σε πληθώρα τροφών και superfoods. Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση σε χρόνο μηδέν για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Όμως μέσα από μελέτες έχει αποδειχθεί ότι η διατροφή και η λήψη ορισμένων super foods (υπερτροφών) μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πρόληψη αλλά και τη θεραπεία του καρκίνου.  Πρώτος ο Ιπποκράτης είχε πει «Η τροφή σου πρέπει να γίνει το φάρμακό σου και το φάρμακό σου να γίνει η τροφή σου».

Τα κατάλληλα προϊόντα με αντικαρκινική δράση βρίσκονται κυρίως στη φύση. Ο καρκίνος αποτελεί μάστιγα των τελευταίων ετών. Μπορεί όμως ο καθένας ξεχωριστά να προφυλαχτεί από το αυτοάνοσο αυτό νόσημα ή και να βοηθήσει στη θεραπεία του εάν επιλέξει να ακολουθήσει το σωστό μονοπάτι. Πιο συγκεκριμένα έχουν γίνει πολλές μελέτες για το ρόλο που διαδραματίζει η διατροφή και η άσκηση στην ασθένεια του καρκίνου. Επιπλέον εκτός από τη διατροφή υπάρχουν και ορισμένα superfood τα οποία βοηθούν στην πρόληψη αλλά και τη θεραπεία του καρκίνου.