Η αντιοξειδωτική δράση είναι η δράση η οποία αναστέλλει και προφυλάσσει το κύτταρο από την οξείδωση. Η οξείδωση του κυττάρου ουσιαστικά προχωράει προς τον πυρήνα του δημιουργώντας ελεύθερες ρίζες. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκινογένεση. Αυτές είναι μερικές από τις πιο κύριες ασθένειες των ελεύθερων ριζών. Η αντιοξειδωτική δράση ορισμένων προϊόντων μπορεί να εμποδίσει τη δημιουργία ελεύθερων ριζών αναστέλλοντας έτσι την καταστροφή του κυττάρου.