Η αύξηση πνευματικής δραστηριότητας είναι ουσιαστικά η εγρήγορση που δημιουργείται στον οργανισμό. Η πνευματική εγρήγορση δηλαδή η ταχύτητα σκέψης, λήψης της απόφασης και δράσης συντελούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η αύξηση της πνευματικής δραστηριότητας μπορεί να δημιουργηθεί είτε με φυσικά είτε με χημικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι εξαιτίας της απαιτητικής καθημερινότητας αναζητούν τρόπους για να έχουν αυξημένη πνευματική δραστηριότητα.