Ενισχυτικά για το ανοσοποιητικό σύστημα λαμβάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το ανοσοποιητικό είναι ένα σύστημα οργάνων και μηχανισμών και είναι υπεύθυνο για την άμυνά του οργανισμού. Αποτελείται από πολλά διαφορετικά όργανα και ιστούς. Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελείται από δύο βασικές ομάδες κυττάρων. Τα λεμφοκύτταρα τα κύτταρα της μυελικής σειράς. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι βασικό για τη λειτουργία του οργανισμού και αυτό διότι όσο πιο δυνατό είναι το ανοσοποιητικό τόσο πιο υγιή είναι όλα τα όργανα καθώς τα προστατεύει. Είναι σημαντικό να έχουμε ισχυρό ανοσοποιητικό το οποίο προστατεύει τόσο από εξωγενείς παράγοντες όσο και από ενδογενείς.