Για το ΚΝΣ (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα) και την υγεία του πρέπει να φροντίζει ο καθένας. Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα είναι το βασικότερο μέρος ενός νευρικού συστήματος και έχει σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνεται από τις αισθήσεις του οργανισμού, στην εκδήλωση της σκέψης και της λογικής μαζί. Σε συνεργασία με το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα, ελέγχουν τη συμπεριφορά και τις ζωτικές λειτουργίες ενός οργανισμού.