Το κυκλοφορικό σύστημα περιλαμβάνει τις αρτηρίες, που μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά προς την περιφέρεια, τα τριχοειδή, που επιτρέπουν την ανταλλαγή των ουσιών στους ιστούς, και τις φλέβες, που επαναφέρουν το αίμα στην καρδιά. Τα τριχοειδή αγγεία παρεμβάλλονται μεταξύ των αρτηριών και των φλεβών. Η υγεία του κυκλοφορικού συστήματος απασχολεί καθημερινά ανθρώπους όλων των ηλικιών καθώς οι παθήσεις της καρδιάς, της υψηλής πίεσης κλπ απασχολούν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό του πληθυσμού.