Τα τριγκλυκερίδια σε συνδυασμό με την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερίνη αποτελούν βασικούς δείκτες για την καρδιαγγειακή υγεία. Εάν τα τριγλυκερίδια είναι ανεβασμένα τότε υπάρχει υψηλός κίνδυνος για την καρδιοπάθεια. Τα τριγκλυκερίδια είναι ένα είδος λιπιδίων που υπάρχουν στο αίμα. Τα τριγλυκερίδια αποθηκεύονται στα λιποκύτταρα του σώματος και απελευθερώνονται άμεσα και μετατρέπονται σε ενέργεια.