Το σαπούνι είναι ένα προϊόν καθαρισμού διάφορων σημείων του σώματος. Με το σαπούνι μπορούμε να καθαρίσουμε τόσο το σώμα μας, όσο και το πρόσωπο μας.