Φίλτρο νερού για καθαρό πόσιμο νερό. Νερό χωρίς χλώριο, μικρόβια, οσμές, σκουριά, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα, μικροοργανισμούς, βακτήρια, μύκητες, ιούς, αιωρούμενα σωματίδια.