Τα Ω6 λιπαρά οξέα έχουν εξαιρετική σημασία για τη φυσιολογική λειτουργία τους ανθρώπινου σώματος. Τα σημαντικότερα Ω6 είναι το Λινολεϊκό οξύ και το Γάμμα Λινολεϊκό οξύ. Η παντελής έλλειψη του ωμέγα6 μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο των κυττάρων μας.
Το λινολεϊκό οξύ έχει φλεγμονικές ιδιότητες και ανταγωνίζεται το άλφα λινολεϊκό οξύ το οποίο έχει αντιφλεγμονικές ιδιότητες. Το λινολεϊκό οξύ μετατρέπεται στον οργανισμό μας σε ωμέγα6 και το άλφα λινολεϊκό οξύ μετατρέπεται σε Ω3. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ωμέγα6/ωμέγα3 στον οργανισμό καθώς το ωμέγα6 τείνει να εξουδετερώνει το ωμέγα3 και αυτή η ανισορροπία μπορεί να οδηγήσει σε μία χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή στον οργανισμό.