Κάθε Παρασκευή 16:15 ο κ. Ευθύμιος Σδώνας είναι κοντά μας και μας ενημερώνει για θέματα υγείας